Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V populárno-vedeckom článku o supravodičoch (https://app.box.com/s/r5b9tygp2ob2xqgo61cpxy0jox8451nq) spropagovali autori z STU (vrátane Ústavu materiálov MTF) svoju výskumnú tému. Ťažiskový článok časopisu Quark 11/2016 bol spojený so súťažou pre stredoškolákov, ktorej výherci absolvovali celodennú exkurziu v priestoroch Ústavu materiálov. Potenciálni budúci študenti MTF si tak mohli vyskúšať princípy skúmania a využitia supravodivých materiálov. O tejto exkurzii priniesol informácie článok v augustovom čísle časopisu Quark (https://app.box.com/s/88mmcfxdbv888ycpz0gkqt780l33c3oi).

 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0438.