Prejsť na obsah
Dianie na MTF

MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnila v spolupráci s Národným kariérnym centrom dňa 6. apríla 2017 podujatie pod názvom Table Talk.

Podujatia sa zúčastnila skupina cca 70 študentov, ktorí mali možnosť absolvovať stretnutie s piatimi potencionálnymi zamestnávateľmi a jednou personálnou agentúrou.

Rozhovory prebiehali v malých skupinách jeden zamestnávateľ – menšia skupina študentov, študenti sa v určitých časových intervaloch premiestnili k ďalšiemu zamestnávateľovi.

Význam podujatia sa niesol v  ponuke konkrétnych pracovných pozícii študentom priamo na pôde fakulty. Študenti mali možnosť získať informácie o firme, výhodách a povinnostiach zamestnanca a v prípade záujmu o ponúknuté pracovné miesto adekvátne vyštudovanému študijnému programu vyplniť dotazník pre zamestnávateľa.

 

Fotogaléria z podujatia

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.