Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 15.6.2018 v Trnave sa uskutočnil 17.ročník slovensko – českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl a zároveň memoriál zakladateľa turnaja prof. Ing. Milana Turňu, PhD.

Turnaj bol organizovaný Centrom akademického športu MTF STU  v spolupráci s Odborom poznatkového manažmentu a Odborom hospodárskych a administratívnych činností MTF STU, pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.

K dobrej turnajovej nálade prispela aj skvelá organizácia  a  priaznivé počasie. Hralo sa na tenisových kurtoch TC Fortuna, kde uvoľnená a priateľská atmosféra vydržala až do konca. Nebolo treba riešiť žiadne spory ani konfliktné situácie.

Teacher´ s cup sa zúčastnilo celkom 36 tenisových nadšencov, z toho 19 súťažiacich. Všetci  zúčastnení  prisľúbili účasť aj na budúcom 18. ročníku.

Blahoželáme víťazom a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dobrej atmosfére.

VÝSLEDKY TEACHER´S CUP  2018

ŽENY - dvojhra

 1. miesto: Bodoríková Silvia (PriF UK BA)
 2. miesto: Žitňanová Ingrid (LF UK BA)
 3. miesto: Padúchová Zuzana (LF UK BA), Gnipová Marta (FIIT STU)

  

MUŽI  - dvojhra 

 • Kategória A   - do 50 r.
 1. miesto: Sysák Rastislav (LF UK BA)
 2. miesto: Hagara Miroslav (FEI STU)
 3. miesto: Chovan Miroslav (DFi TU Zvolen), Iždinský Ján (DFi TU Zvolen)
 • Kategória B  - nad 50 r.
 1. miesto: Černý Peter  (SvF STU)
 2. miesto: Frecer Vladimír (FaF UK)
 3. miesto: Peterka Jozef (MTF STU)

 

MUŽI  - štvorhra

 1. miesto: Iždinský Ján (DFi TU Zvolen) – Chovan Miroslav (DFi TU Zvolen)
 2. miesto: Černý Peter (SvF STU) – Frecer Vladimír (FaF STU)
 3. miesto: Juhás Martin (MTF STU) – Ludvig Dalibor (Faf UK)

                        

MIX – štvorhra

 1. miesto: Bodoríková Silvia (PriF UK BA) – Chovan Miroslav (DFi TU Zvolen)
 2. miesto: Žitňanová Ingrid (LF UK BA) – Černý Peter (SvF STU)
 3. miesto: Rejtová Dagmar (LF UK) – Iždinský Ján (DFi TU Zvolen), Padúchová Zuzana (LF UK) – Ludvig Dalibor (FaF UK)

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.