Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Žiaci 8. a  9. ročníka ZŠ s materskou školou Kornela Mahra 11 v Trnave prvýkrát navštívili dňa 16. februára 2017 Materiálovotechnologickú fakultu v rámci projektu vzájomnej spolupráce  MTF STU, Mesta Trnava a firmy FESTO spol. s r.o. za účelom realizácie praktických cvičení, ktoré majú slúžiť na posilnenie záujmu o odborné a technické vzdelávanie. Osobne ich privítal prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. z Ústavu výrobných technológií, zástupca primátora mesta Trnava Mgr. Tibor Pekarčík a za firmu FESTO pán Tomáš Horák. Prostredníctvom praktických cvičení, ktoré pre nich pripravili lektorky, Ing. Miriam Matúšová, PhD.  a Ing. Erika Hrušková, PhD., majú žiaci jedinečnú možnosť pracovať v laboratóriách Pneumatiky a elektropneumatiky.