Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti MTF STU študujúci dennou formou prezenčnou metódou na:

  • bakalárskom stupni štúdia
  • inžinierskom stupni štúdia
  • doktorandskom stupni štúdia

si môžu  do 31. mája 2019

podať žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra na ak. rok 2019/2020. Žiadosť sa podáva výlučne formou elektronickej žiadosti cez Akademický informačný systém (AIS),

Osobná administratíva - eAgenda - Administratíva študentských domovov.

(Pozn.: doklad o bezplatnom darcovstve krvi a doklad o zníženej pracovnej schopnosti je potrebné doručiť na študijné oddelenie osobne, alebo prostredníctvom podateľne v súlade so Zásadami prideľovania ubytovania v ŠD M. Uhra na ak. rok 2019/2020 - kritériá bod F)

Žiadosti študentov končiacich bakalárske, resp. inžinierske štúdium v akademickom roku 2018/2019,  ktorí si podávajú prihlášku na ďalší stupeň štúdia - sa budú riešiť až na zápise na inžinierske resp. doktorandské štúdium.