Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 11. až 13. 10. 2017 sa v Cluj-Napoca (Rumunsko) uskutočnil 13. ročník medzinárodnej konferencie MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING, organizovanej Katedrou výrobného inžinierstva Technickej univerzity v Cluj-Napoca.

Konferencia bola zameraná na moderné trendy v oblasti progresívnych a aditívnych výrobných technológií a automatizácie výrobných procesov. Tohto odborného podujatia sa aktívne zúčastnila početná skupina pracovníkov z Ústavu výrobných technológií, v zložení: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (člen vedeckého výboru); doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (predseda sekcie III – S1: Manufacturing Engineering); Ing. Radovan Holubek, PhD.; Ing. Martin Necpal, PhD.; Ing. Roman Ružarovský, PhD.; Ing. Ivan Buranský, PhD.

Za úspech možno považovať úspešné prezentovanie 6 príspevkov v sekciách Additive Manufacturing and Non-traditional Technologies, Metal Forming a Automation of Manufacturing Systems and Assembly. Zamestnanci Ing. Radovan Holubek, PhD. a Ing. Roman Ružarovský, PhD. zároveň získali ocenenie za najlepší príspevok v rámci sekcie Automation of Manufacturing Systems and Assembly. Zaujímavou sprievodnou aktivitou konferencie bola mobilná výstava laboratória 3D Printing FabBus z Univerzity aplikovaných vied v Aachene, Nemecko.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Autori textu a fotogalérie: Ing. Roman Ružarovský, PhD., doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.