Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Po šiestykrát privítala Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave vo svojich priestoroch uchádzačov stredných škôl, ktorí prejavili záujem o štúdium ponúkaných akreditovaných študijných programoch v ak. roku 2012/2013

Deň otvorených dverí sa začal privítaním a príhovorom prodekanky doc. Ing. Heleny Vidovej, PhD. a pokračoval informačnou videoprezentáciou ponúkaných študijných programov. Po úvodnom stretnutí sa uchádzači rozdelili do skupín, ktoré viedli poverení zástupcovia z jednotlivých ústavov a vo svojich laboratóriách im prezentovali témy z oblasti vlastností materiálov (doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.), reverzného inžinierstva, umeleckého zlievarenstva (Ing. Ivan Buranský, PhD.), nebezpečných chemických reakcií (Ing. Richard Kuracina, PhD.), dôkazových reakcií v chémii (Ing. Lenka Blinová, Ing. Zuzana Turňová, PhD., Ing. Tomáš Chrebet, PhD.) ako aj robotiky a pneumatiky (doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.)

Akciu možno hodnotiť ako úspešnú aj vzhľadom na účasť cca 300 študentov stredných škôl nielen z Trnavy ale aj Malaciek, Myjavy, Piešťan a ďalších miest Slovenska.

Fotogaléria