Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  11. 3. 2015 sa uskutočnil tretí ročník  akcie „JOB DAY 2015“  tradične v priestoroch na MTF STU so sídlom v Trnave, na Paulínskej ul. 16. O úspešnosti tohto podujatia z predchádzajúcich ročníkov svedčí aj tohtoročná účasť 17-tich firiem a spoločností. Akcia ponúkla študentom – budúcim absolventom fakulty možnosť stretnúť pod jednou strechou zástupcov firiem so širokým zameraním, dala im možnosť získať informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu práce a vytvoriť tak podmienky na reálnu komunikáciu medzi uchádzačmi/študentmi na jednej strane a zamestnávateľmi na strane druhej. Počas celého dňa mali záujemcovia k dispozícii propagačné letáky a materiály v každom stánku.  V závere akcie mali študenti možnosť vyhrať aj vecné ceny, ktoré im ponúkla  jedna z prezentujúcich firiem.

Medzi účastníkmi akcie boli aj zástupcovia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, zameraného na študentov študujúcich na vysokých školách na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Nechýbalo ani zastúpenie medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC,  v ktorom študenti pôsobiaci v tejto organizácii na Slovensku informovali o svojich aktivitách a možnostiach zapojenia sa do rôznych projektov študentov fakulty.

Poďakovanie patrí všetkým zástupcom zúčastnených firiem, ktorí pútavými prezentáciami predstavili svoju firmu v prednáškových priestoroch a za ich ústretový a profesionálny prístup v stánkoch počas trvania akcie.

Zároveň ďakujeme zamestnancom a študentom fakulty, ktorí sa akcie zúčastnili, čoho dôsledkom sú pozitívne ohlasy zo strany ako zamestnávateľov i študentov.

Akcia bola organizovaná pod garanciou Študijného oddelenia fakulty. Vďaka patrí všetkým pracovníkom odborov a oddelení, ktorí svojím osobitným prístupom zabezpečili organizáciu celej akcie.  

Zoznam zúčastnených firiem:

 • AIESEC Slovakia
 • Bekaert Hlohovec, a.s
 • Bekaert Slovakia, a.s.
 • Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
 • INA SKALICA spol.s.r.o.
 • Johnson Controls International, spol.s.r.o.
 • KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol.s.r.o.
 • Národný projekt "VŠ ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" PSA Peugeot Citroen Slovakia, s.r.o.
 • Robert Bosch,  spol.s.r.o.
 • České Budějovice Secop, s.r.o.
 • SKUPINA MATADOR
 • SOVA Digital a.s.
 • Slovnaft Bratislava, a.s.
 • ZF Slovakia, a.s.
 • ŽOS Trnava, a.s.
 • Secop, s.r.o.
 • Volkswagen Slovakia, a.s.

Fotogaléria

Autor textu: Ivančíková Renáta

Autor fotografií: Daubnerová Miroslava

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 12.03.2015