Prejsť na obsah
Dianie na MTF

XII. ročník DOD, ktorý sa v tomto roku uskutočnil v stredu 7. 2. 2018 nemôžeme hodnotiť inak ako úspešný. Privítali sme v priestoroch fakulty viac ako 300 účastníkov – študentov stredných škôl, výchovných poradcov, rodičov.

S potešením konštatujeme, že záujem o štúdium na fakulte prejavili študenti stredných škôl nielen tradične z Trnavy ale aj z ďalších miest Slovenska: Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Galanta, Hlohovec, Komárno, Lučenec, Levice, Modra, Myjava, Martin, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Pezinok, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Piešťany, Púchov, Sereď, Senica, Stará Turá, Šurany, Tlmače,  Žiar nad Hronom, Vráble..

Pre všetkých, ktorí boli zvedaví  ako prebieha štúdium na fakulte, aké študijné programy ponúkame v nasledujúcom akademickom roku, v akých priestoroch sa výučba realizuje,  ako študenti bývajú a stravujú sa, kde  môžu športovať,  bol pripravený zaujímavý program na všetkých ústavoch a pracoviskách fakulty.

Úvod patril tradične privítaniu všetkých účastníkov v aule prof. Adamku prodekanom pre vzdelávanie doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. V krátkosti predstavil fakultu, študijné programy, pracoviská fakulty a informoval o možnostiach sociálneho zabezpečenia počas štúdia.

Po úvodnej časti sa účastníci rozdelili podľa záujmu o konkrétny študijný program vo vstupných priestoroch budovy. Následne boli sprevádzaní pracovníkmi jednotlivých ústavoch priamo na pracovisko, kde boli pripravené prezentácie, praktické ukážky a mali možnosť sa pýtať na všetko, čo ich zaujíma.

Poďakovanie patrí všetkým pracovníkom fakulty, ktorí svojím profesionálnym prístupom prispeli k realizácii tejto akcie a umožnili návštevníkom zažiť príjemný deň plný zážitkov.

Veríme, že s mnohými, ktorí k nám prišli na DOD  sa stretneme v septembri na zápise do I. roku štúdia.

 

Fotogaléria

Autor fotografií: Mgr. Jana Boškovská

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.