Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 26.-27.4.2012 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre tribológiu a tribotechniku a Competence Center Tribology Mannheim medzinárodná konferencia na tému „Výroba a poruchy ozubených kolies a ozubených prevodov“.

Ozubené prevody predstavujú značnú časť strojárskej výroby a sú v praxi najrozšírenejším druhom prevodových systémov. Sú dôležité pri prenose krútiacich momentov, otáčok a uhlových rýchlostí ktorými sa v strojárstve realizuje prenos a transformácia mechanickej práce. Analýza príčin vzniku porúch ozubených prevodov a ich odstraňovanie vytvára podmienky na zabezpečenie kvality a spoľahlivosti počas celej doby ich životnosti.

Účastníci konferencie rokovali o všetkých aspektoch výroby a poruchovosti prevodov, najmä z pohľadu tribologických poznatkov. Konferencie sa zúčastnilo 73 registrovaných účastníkov z piatich krajín a to: Nemecka, Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky. Zo zahraničia malo najväčšie zastúpenie Nemecko so 17 účastníkmi.

Fotogaléria