Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 6. novembra 2012 boli v aule prof. Čabelku slávnostne imatrikulovaní študenti prvého roku štúdia na MTF STU v Trnave. Za účasti akademických funkcionárov, prodekanov - doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD. a doc. Ing. Petra Schreibera, CSc. študenti prevzali imatrikulačné listy a zložili "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.

Vedenie fakulty všetkých študentom želá veľa študijných i osobných úspechov.

Fotogaléria