Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 13.3.2014 sa v priestoroch vestibulu pavilónu Z uskutočnili prvé tvorivé dielne zamerané na výrobu úžitkových a dekoračných predmetov z odpadových materiálov.

Tvorivé dielne odštartovali projekt študentov UPIM „MTF prechádza na zelenú“,  ktorého cieľom je zaviesť separovaný zber v študentských domoch.

Na príprave projektu sa pod vedením doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc. a Ing. Jany Samákovej, PhD. podieľali študenti UPIM: Martina Ištvánová, Vlado Kováč, Monika Štefanigová, Mária Kubašová, Katarína Hašková, Ivana Zigová, Roman Herega, Lenka Benedikovičová, Peter Pilch, Pavol Rosa, Erika Pokorná, Marta Špirková, Tibor Zvonár.

Milým prekvapením akcie bol príchod žiakov zo súkromnej ZŠ BESST (Anglicko-slovenská bilingválna škola) pod vedením pani riaditeľky Mgr. Martiny Groškovej, pani učiteliek Ing. Kataríny Ondreičkovej,  PaedDr. Beaty Bojanovovej, ktoré zorganizovala doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. Žiaci prezentovali svoje výrobky z recyklovaného materiálu, ktorý využili na zhotovenie napodobneniny Čínskeho múra.

Na pôde vysokej školy sa tak stretli dve generácie, „maláči a veľkáči“, ktorých spoločným cieľom bolo upozorniť na nutnosť aktívne chrániť životné prostredie (na fotkách z akcie môžete vidieť živú diskusiu, nadšenie a spoluprácu oboch spriatelených táborov). Obe skupiny sa dohodli na ďalšej spolupráci počas Festivalu vedy, ktorý sa uskutoční v dňoch 25.4.2014 – 26.4.2014 v priestoroch  MTF a na Trojičnom námestí v Trnave.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať za podporu:

  • pánu dekanovi Dr.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravčíkovi
  • pani prodekanke doc. Ing. Helene Vidovej, PhD.
  • riaditeľovi UPIM prof. Ing. Milošovi Čambálovi, CSc.
  • a PhDr. Kvetoslave Rešetovej, PhD.

Prvé tvorivé dielne na MTF STU sa stretli so živým záujmom nielen zo strany študentov, ale aj pedagógov a zamestnancov MTF. Ďakujeme Vám za vašu priazeň a veríme, že na ďalších akciách „MTF prechádza na zelenú“, sa s Vami stretneme opäť a ešte v hojnejšom počte.

Tím „MTF prechádza na zelenú“

Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/MtfPrechadzaNaZelenu

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bude vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 17.03.2014