Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11. novembra 2017 sa uskutočnil 3. ročník Majstrovstiev vysokých škôl v stolnom futbale. Turnaj je určený výlučne pre študentov, ktorí sú zapísaní na štúdium v aktuálnom ak. roku a nedosiahli vek 26 rokov.

Celkovo sa hralo v 4 disciplínach. Študenti fakulty boli úspešní a získali umiestnenie v  dvoch disciplínach:

  • v disciplíne amatérskych dvojíc obsadili 2. miesto:
  1. Pijak Matúš, Bc.
  2. Zvolenský Julián
  •   v disciplíne súťaž tímov obsadili 3. miesto:
  1. Červenka Samuel
  2. Froncová Karolína
  3. Pijak Matúš, Bc.
  4. Škodáček Peter
  5. Zvolenský Julián

 

Vedenie fakulty študentom blahoželá a priznáva im mimoriadne štipendium.

V galériách fakulty prezentujeme osobnosti MTF STU so sídlom v Trnave. V súlade s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte o vedúcu odboru poznatkového manažmentu o odstránenie z fotodokumentácie.