Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 6. 4. 2009 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác na Ústave materiálov:

1. Ing. Ivana Furára, interného doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave. Téma dizertačnej práce: "Príprava, mikroštruktúra a fyzikálne vlastnosti špeciálnych optických skiel"

2. Ing. Milana Laščeka, externého doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave. Téma dizertačnej práce: "Štúdium vplyvu parametrov tepelného spracovania rýchlorezných ocelí na ich štruktúrne, teplotné a napäťovodeformačné stavy". 

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá