Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rektor univerzity udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

 

CENU REKTORA

 

absolventom

Ing. et Ing. Ščasnej Margite              v študijnom programe integrovaná bezpečnosť

Ing. Jurkasovi Filipovi                       v študijnom programe výrobné technológie a výrobný manažment.

 

Absolventi dosiahli najlepší vážený študijný priemer za celé obdobie štúdia spomedzi všetkých absolventov príslušného študijného programu.

 

Dekan fakulty udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

 

CENU DEKANA

absolventom:

Ing. Gajarská Veronika

Ing. Jurkas Filip

Ing. et Ing. Ščasnej Margite 

Ing. Zemko Adam

 

Absolventi ukončili inžinierske štúdium s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,15 vrátane úspešných štátnych skúšok.

Dekan fakulty na návrh pracovísk fakulty udelil za mimoriadne kvalitne vypracovanú diplomovú prácu

 

POCHVALNÉ UZNANIE DEKANA

absolventov:

Ing. Andelková Denisa

Ing. Antala Richard

Ing. Antol Nikolas

Ing. Bajan Ján

Ing. Bínovský Marek

Ing. Cagala Matúš

Ing. Ďurmek Andrej

Ing. Herák Miroslav

Ing. Jurkas Filip

Ing. Pristašová Veronika

Ing. Spevák Richard

Ing. Valky Lukáš

Ing. Veselý Michal

Ing. Vivodík Jozef 

 

Slovenská zváračská spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technologických spoločností Slovenskej republiky udelila Cenu Slovenskej zváračskej spoločnosti, ako uznanie za vypracovanú diplomovú prácu v roku 2021 absolventom:

Ing. Andelková Denisa                      v študijnom programe materiálové inžinierstvo

Ing. Pavlík Marián                             v študijnom programe výrobné technológie a výrobný manažment.

 

Vedenie fakulty všetkým oceneným absolventom srdečne blahoželá.

Zverejnené: 07.07.2021