Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru KUCHÁRA/KU.

Rámcová náplň práce: 

  • plánovanie a príprava pokrmov teplej a studenej kuchyne,
  • práce týkajúce sa chodu kuchyne,
  • výdaj stravy,
  • zodpovednosť za tovar a zariadenia.

Požiadavky a predpoklady:

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz).

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • odborná prax min. 5 rokov,
  • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: ihneď

Ponúkaný plat: 630,- (v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok)

Žiadosti do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte do 28. 03. 2019 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberu zamestnanca v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan fakulty