Prejsť na obsah
Dianie na MTF

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

prijme do pracovného pomeru na Ústav výrobných technológií

odborného technického pracovníka

 

Kvalifikačné požiadavky a predpoklady:

min. stredoškolské vzdelanie s maturitou so zameraním na strojárske technológie, znalosť v oblasti ovládania CNC strojov, prax v odbore vítaná, ovládanie anglického jazyka vítané.

Možnosť nástupu: ihneď

Žiadosti spolu s profesijným životopisom a overenými dokladmi o vzdelaní zasielajte do 22. 3. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. 

Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu uchádzačov na inzerovanú pozíciu v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspeli vo výberovom konaní, budú do 3 mesiacov od zverejnenia ponuky vymazané zo systému, alebo zlikvidované skartovaním.