Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 22. marca 2017 vymenoval:

  • prof. Ing. Jozefa Sablika, CSc. za riaditeľa Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu,
  • doc. Ing. Štefana Václava, PhD. za riaditeľa Ústavu výrobných technológií.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z týchto funkcií želáme menovaným veľa úspechov.