Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu MTF STU dňa 12. 5. 2010 sa v súlade so schválenými predpismi a harmonogramom uskutočnili voľby kandidáta na dekana MTF na nasledujúce funkčné obdobie. Kandidovali prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Prof. Peterka nepotvrdil vôľu kandidovať. Prof. Moravčík prezentoval svoje predstavy o riadení fakulty v nasledujúcom funkčnom období a v približne hodinovej rozprave odpovedal na otázky členov senátu. Prebehlo prvé kolo tajného hlasovania. Z celkového počtu 21 členov AS MTF bolo prítomných 20, pričom kandidát získal 19 hlasov.

Prof. Dr.- Ing. Oliver Moravčík bol zvolený za kandidáta na dekana MTF STU pre funkčné obdobie 2010 – 2014.

O výsledkoch volieb boli informovaní predseda AS STU a rektor STU, v ktorého kompetencii je podľa zákona 131/2002 Z. z., § 28 bod 2 menovať nového dekana.

doc. Ing. Schreiber Peter, CSc.