Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Podpora vzdelania, ochrana zdravia a charita, ostatné filantropické projekty - Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s. r. o. Termín podávania žiadostí o finančnú podporu projektov je do 2.6.2017. Viac na linke:

https://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html