Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.9.2020 bola otvorená najväčšia výzva v schéme H2020 s názvom European Green Deal Call na podporu výskumno-inovačných projektov, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy.

Štruktúra výzvy „Green Deal“ (GDC) odráža osem kľúčových pracovných oblastí „European Green Deal“ (EGD) a je doplnená o dve horizontálne oblasti, ktoré zasahujú do všetkých ôsmich oblastí a ponúkajú dlhodobú perspektívu na podporu transformácií vyžadovaných EGD. Tematické oblasti GDC sú nasledovné:

  1. Increasing climate ambition
  2. Clean, affordable and secure energy
  3. Industry for a clean and circular economy
  4. Energy and resource efficient buildings
  5. Sustainable and smart mobility
  6. Farm to fork
  7. Biodiversity and ecosystems
  8. Zero-pollution, toxic-free environments

Spolu s dvomi horizontálnymi oblasťami:

  1. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
  2. Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Rozdelenie tematických oblastí GDC na jednotlivé témy nájdete vo tu.

Termín na predloženie projektových návrhov : 26.1.2021

Zhrnutie informácií o jednotlivých oblastiach výzvy môžete nájsť na ERA Portál Slovensko v prezentácii Národného koordinátora programu HORIZONT 2020, ktorá je zverejnená na webe:

https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/10/SPOJENA-prezentacia_Green-Deal-Call_v2-2.pdf

Jednotlivé výzvy podľa tematických oblastí sú dostupné na webovej stránke:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020