Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje v súlade so Smernicou dekana MTF STU č. 5/2015 výzvu na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne výskumné projekty MTF STU na rok 2017.

Institucionalne vyskumne projekty MTF STU

 

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu „Inkubátor nápadov a myšlienok“.

Inkubator napadov a myslienok