Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 13.5.2014 sa na pôde fakulty konal workshop s názvom "Školy - centrá rozvoja regiónov". Organizátori uvedeného podujatia boli Občianske združenie Samsung, SOPK, CVTI a EKS.

V panelovej diskusii s tématikou „Ako naplniť víziu vysokých škôl ako motorov rozvoja regiónov“ a „Príklady a bariéry dobrej spolupráce vysokých škôl a priemyslu“ konanej pod záštitou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ vystúpili:

Maroš Šefčovič - podpredseda Európskej Komisie, Štefan Chudoba - štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Tibor Mikuš - predseda Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Uhrík - čestný prezident Zväzu automobilového priemyslu, Robert Redhammer - rektor STU a Kyung Jin Kim - prezident Samsung Electronics Slovakia. Moderátorom diskusie bol Ján Turňa - Cetrum vedecko-technických informácií SR.

MTF STU je jedným z vysokoškolských subjektov aktívne zapojených do národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti".

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia.V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte doleuvedeného zodpovedného pracovníka písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 14.05.2014