Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci spolupráce medzi Materiálovotechnologickou fakultou, Mestom Trnava a firmou FESTO spol. s r.o., sa dňa 2.10.2017 žiaci končiacich ročníkov ZŠ na Bottovej ulici v Trnave prvýkrát zúčastnili praktických cvičení v laboratóriách Pneumatiky a elektropneumatiky. Cvičenia majú slúžiť na posilnenie záujmu o odborné a technické vzdelávanie. V úvode ich privítal prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. z Ústavu výrobných technológií, ktorý spolu s doc. Ing. Štefanom Václavom, PhD., riaditeľom UVTE, vyjadrili podporu realizácie projektov, ktoré napomáhajú k rozšíreniu technického poznania a potenciálu žiakov ZŠ. Po príhovore Mgr. Ruženy Makovej z  Odboru vzdelávania, športu a kultúry mesta Trnava, boli žiakom odprezentované praktické ukážky z oblasti pneumatiky a elektropneumatiky. Prajeme im pri štúdiu veľa úspechov.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty(www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Spracoval: Ing. Erika Hrušková, PhD. a Ing. Miriam Matúšová, PhD.