Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 15. a 16. 2. 2017 sa na pôde Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu aplikovaného výskumu  Manunet s názvom Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement – R&D. MANUNET je program medzinárodnej spolupráce (ERA-NET) v oblasti technologického výskumu a vývoja, zastrešovaný 7RP EÚ, orientovaný na intenzívnejšie prepájanie akademického výskumu s priemyselnou praxou v rámci európskeho výskumného priestoru.

Stretnutia sa okrem riešiteľov z Ústavu výrobných technológií zúčastnili zástupcovia Faculty of Mechanical Engineering, University of the Basque Country in Bilbao (ESP), prof. Aitzol Lamikiz Mentxaka a dr. Eneko Ukar, spolu so zástupcami priemyselnej praxe, MSc. Danielom Masagué, MBA (firma DENN, Barcelona) a Ing. Jánom Petrovičom, PhD. (firma EIBEN, Vlkanová).  

Predmetom stretnutia bolo prehodnotenie dosiahnutých výsledkov riešenia spoločného projektu za rok 2016 a koordinácia úloh pre nasledujúce obdobie. Cieľom projektu, ktorý je riešený pod vedením prof. Ing Petra Šugára, CSc., je vývoj progresívnych technológií modifikácie vlastností povrchových vrstiev aktívnych častí tvárniacich nástrojov technológiami laserového textúrovania a mechanického spevňovania povrchu, s očakávaným priamym využitím dosiahnutých výsledkov v podmienkach španielskeho výrobcu tvárniacich nástrojov, firmy Matrici, a slovenského výrobcu tenkostenných výtvarkov, firmy EIBEN.

Počas návštevy bola zahraničným partnerom predstavená výskumná infraštruktúra Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov, o ktorú sa postarali doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., doc. Ing. Martin Kusý, PhD., Ing. Michaela Samardžiová, PhD., Ing. Miroslav Sahul, PhD. a Ing. Martin Frnčík a prerokované boli možnosti ďalšej spolupráce pri zapájaní sa do nových medzinárodných projektových výziev. 

1 2

3