Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 5.9.2017 navštívil našu fakultu prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. z Fakulty technologickej Univerzity Tomáše Bati v Zlíne spolu s predsedom akademického senátu fakulty Ing. Michalom Staňkom, PhD. Spolu s prof. Velíškom si prezreli laboratóriá UVTE zamerané na automatizáciu a robotizáciu výrobných procesov a Centrum excelentnosti 5-osového obrábania. Delegáciu prijal riaditeľ UVTE doc. Václav a tiež dekan fakulty prof. Peterka. V rámci rozpravy boli okrem výmeny informácií týkajúcich sa pedagogiky a výskumu, špecifikované aj potenciálne oblasti spolupráce.