Prejsť na obsah
Dianie na MTF
MESIAC DÁTUM AKCIA

január

1.1.2013 najvyššie štátne vyznamenanie prezidenta republiky Miroslavovi Urbanovi, zamestnancovi UMAT MTF STU - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti teoretickej chémie a rozvoj vysokého školstva v Slovenskej republike
17.1.2013 Novoročné stretnutie MTF STU
21.-25.1.2013 Ponuka kurzu fyziky
24.1.2013 Dies Iovis Occurssus
30.1.2013 Deň otvorených dverí
 
február 4.2.-6.2.2013 Týždeň doktorandov
22.2.2013 Profesor Moravčík doctor honoris causa Kalašnikovovej štátnej technickej univerzity v Iževsku
25.2.2013 Rozhovory s praxou V
27.02.2013 Prezentácia Volkswagen Slovakia pre študentov
 
marec 6.3.2013 JOB DAY
11.-12.3.2013 Zahraničná návšteva na MTF STU v Trnave – Prof. Nigel J. Holden z Leeds Business School
12.3.2013 Znovuotvorenie posilňovne MTF
15.3.2013 Podpis zmluvy prvého univerzitného vedeckého parku na Slovensku
18.3.-22.3.2013

Týždeň knihy na MTF STU

21.3.2013 Študentská vedecká konferencia
25.3.2013 Ocenenia sv. Gorazda Prof. Hrivňákovej a Prof. Moravčíkovi
26.3.2013 Seminár o ochrane duševného vlastníctva na STU
 
apríl 4.4.2013 Dies Iovis Occurssus XXIX.  – popoludnia s osobnosťami kultúrneho, spoločenského a vedeckého života
9.4.2013 Stretnutie zástupcov Plastikárskeho priemyslu z Portugalska
9.4.2013 ESAB 2013
11.4.2013 Prezentácia firmy INA Skalica, s r.o. pre študentov
12.4.2013 Deň MTF STU
18.4.2013 Študentská kvapka krvi
24.4.2013 Stretnutie s bývalými zamestnancami MTF STU
25.4.2013 Seminár Koncepcia vyraďovania jadrových elektrární
25.4.2013

Stretnutie dekana s ambasádormi fakulty

 
máj 2.5.2013 Dies Iovis Occurssus XXX.  – popoludnia s osobnosťami kultúrneho, spoločenského a vedeckého života
12.5.-16.5.2013 International Doctoral Seminar Dubrovnik
15.5.-16.5.2013 Doplňujúce voľby do AS MTF STU pre funkčné obdobie 2011-2015
17.5.2013 Kick off Meeting / slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku
20.5.-21.5.2013 Voľby do Zamestnaneckej rady
20.-24.5.2013 Prezentácia MTF STU na veľtrhu TECHFÓRUM Nitra
24.5.2013 Otvorenie bývalej Botanickej záhrady
27.5.2013 Rozhovory s praxou VI. – popoludnia s osobnosťami podnikovej sféry a hospodárskej praxe
 
jún 13.6.2013 Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia v akademickom roku 2013/2014
19.6.2013 MTF zapojená do národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"
21.6.2013 tenisový turnaj Teacher`s Cup STU 2013
24.-25.6.2013 Zápisy do 1. Ročníka štúdia v akademickom roku 2013/2014
27.6.2013 Nová web stránka Akademickej knižnice
 
júl 2.7.2013 Ocenenia študentom za študijné výsledky v šk. roku 2012/2013
6.7.2013 dekanovi fakulty prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravčíkovi bol udelený titul prof. h. c. na Vysokej škole v Kecskeméte (Maďarsko)
12.7.2013 Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia v školskom roku 2013/2014
 
august 15.8.2013 nová expozícia posterov na MTF STU
23.8.-5.9.2013 zápisy novoprijatých študentov
 
september 1.-12.9.2013 International Summer School 2013
2.-4.9.2013 Letná univerzita stredoškolákov
11.9.2013 Kolokvium Prof. Hrivňákovej
11.9.-14.9.2013 Forming 2013
16.9.2013 Výsledky študentskej ankety spokojnosti
19.9.2013 V. konferencia pedagógov MTF STU
19.9.2013 Športový deň MTF
26.9.2013 Dies Iovis Occurssus XXXII.  – popoludnia s osobnosťami kultúrneho, spoločenského a vedeckého života
27.9.2013 MTF účastníkom veľtrhu Noc výskumníkov
30.9.2013 Rozhovory s praxou VII. – popoludnia s osobnosťami podnikovej sféry a hospodárskej praxe
 
október 3.10.2013 kampaň "Vysokoškoláci do praxe"
4.10.2013 prístup k STN normám online
11.10.2013 prezentácia firmy Festo
17.10.2013 20. výročie založenia Výučbového strediska MTF v Komárne
21.10.2013 Odborný seminár spoločnosti SECO
22.10.2013 Študentská kvapka krvi
24.-25.10.2013 Prvé doktorandské fórum
28.10.2013 Rozhovory s praxou VIII. – popoludnia s osobnosťami podnikovej sféry a hospodárskej praxe
 
november 1.11.2013 Nový Organizačný poriadok MTF STU
5.11.-8.11.2013 MTF na veľtrhu Gaudeamus
13.11.2013 Imatrikulácie
19.11.2013 MTF Open Science: Prednáška o Nobelovej cene za fyziku 2013
21.11.2013 Prezentácia Volkwagen Slovakia pre študentov
26.11.2013 Noví profesori MTF vymenovaní prezidentom SR
26.11.2013 MTF v regionálnej televízii
27.11.2013 Prezentácia firmy Matador  Holding, a.s.  pre študentov
 
december 2.12.2013 Rozhovory s praxou IX. – popoludnia s osobnosťami podnikovej sféry a hospodárskej praxe
4.12.2013 Stretnutie AS s akademickou obcou
5.12.2013 Dies Iovis Occurssus XXXV.  – popoludnia s osobnosťami kultúrneho, spoločenského a vedeckého života
5.12.2013 Podpísaný vykonávací protokol k Zmluve o spolupráci na roky 2013 - 2015 medzi MTF STU a  IFW i.V. Dresden
6.12.2013 Vianočný bazar
6.12.2013 Prof. Ing. Ivan Baránek, CSc., z UVTE - ocenený za vynikajúce výsledky vo vedeckej a pedagogickej práci v prospech MTF STU.
7.12.2013 Mikuláš na MTF
9.12.2013 MTF v Slovenskej televízii
10.12.2013 MTF Open Science: Prednáška o Nobelovej cene za chémiu 2013