Prejsť na obsah
medzinárodných aktivitách

Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa zohľadňujú nasledovné kritériá:

  1. študijné výsledky (VŠP za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU)
  2. plnenie si študijných povinností (počet získaných kreditov za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU)
  3. jazykové znalosti uchádzača doložené jazykovým certifikátom
  4. osobné aktivity uchádzača (napr. aktívna účasť študenta na  Študentskej vedeckej konferencii a pod.)