Prejsť na obsah
Návštevy 2007
8. 10. 2007  STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM

Dňa 8. 10. 2007 nám bolo cťou privítať na pôde MTF STU slovenského spisovateľa pána Ladislava Ťažkého.

 

14. - 15. 10. 2007 NÁVŠTEVA V ROSSENDORFE

V dňoch 14.-15.10.2007 sa uskutočnila pracovná návšteva podpredsedu vlády SR do Výskumného centra Drážďany-Rossendorf, SRN. Prorektor STU prof. Maroš Finka , dekan MTF STU prof. Moravčík a prodekan MTF STU prof. Peterka tvorili delegáciu podpredsedu vlády SR pána Dušana Čaploviča. Delegácia bola prijatá štátnou ministerkou pre vedu a umenie Slobodného štátu Sasko Dr. Eva-Mariou Stange a  členmi Prezídia Výskumného centra Rossendorf  dr. Joehnkom a Prof. Dr. Rolandom Sauerbreyom.Predmetom rokovaní bolo potvrdenie záujmu o ďalšiu spoluprácu a hlavne  project výstavby nového  ionového a  plazmového centra SLOVAKION na STU v Trnave.

 

23. 10. 2007  ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Dekan Fakulty organizácie a informatiky vo Varazdine Záhrebskej univerzity (Chorvátska republika) - prof. Tihomir Hunjak, PhD. a dekan MTF STU so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  podpísali dňa 23.10.2007 vo Varazdine Zmluvu o spolupráci medzi oboma inštitúciami. Obsahom tejto zmluvnej spolupráce sú: mobility študentov, doktorandov a pedagógov, spoločné postupy pri získavaní grantov (národnych aj EÚ) a organizovanie medzinárodných konferencií, sympozií, seminárov a kolokvií.

 

11. 12. 2007  NÁVŠTEVA Z FÍNSKA

Dňa 11.12.2007 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU veľvyslanenec Fínskej republiky na Slovensku pán Rauno Viemerö. Po prehliadke fakulty rokoval s vedením fakulty o možnostiach spolupráce s fínskymi technickými univerzitami v oblasti mobilít študentov a učiteľov, ako aj spolupráci pri získavaní medzinárodných výskumných a vedeckých grantov.

 

27. 11. 2007  STRETNUTIE S VEDENÍM FAKULTY

Študentská časť AS MTF a ŠP MTF organizovala  stretnutie študentov s vedením fakulty MTF dňa 27.11.2007 o 18:00 hod v priestore vysokoškolského klubu AMOS v ŠD M. Uhra na Bottovej ulici.