Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Bakalárske štúdium

Študijný program:

  • Výrobné zariadenia a systémy  
Štátnicové predmety:
  1. Náuka o materiáloch
  2. Mechanizácia a automatizácia
  3. Priemyselné roboty a manipulátory  

Inžinierske štúdium

Študijný program:

  • Výrobné zariadenia a systémy   
Štátnicové predmety:
  1. Projektovanie výrobných systémov
  2. Výrobné systémy I
  3. Výrobné systémy II