Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Mikyška, Tomáš, aut. - Krakovský, Filip, ved. práce :
Adhézne spájanie v automobilovom priemysle = Adhesive bonding in automotive industry : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Hrušovská, Dominika, aut. - Kapustová, Mária, ved. práce :
Analýza energetických úspor pri výrobe zápustkových výkovkov = Analysis of energic savings for production of drope stampings : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 43 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Buchanec, Ivan, aut. - Görög, Augustín, ved. práce :
Analýza prierezu odrezávanej vrstvy pri sústružení lichobežníkových závitov= The analysis of the cut off layer cross-section in lathe turning of trapezoid threads : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Sojak, Ivan, aut. - Šuba, Roland, ved. práce :
Analýza tvarov výliskov vyrobiteľných lisovaním práškov = The analysis of compacts shapes manufactorable by die pressing of powders : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 94 s+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: priemyselné a umelecké zlievarenstvo.


Pročka, Tomáš, aut. - Pokorný, Peter, ved. práce :
Analýza výrobných možností viacosového frézovania = Analyse production decision milling : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 60 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Duračka, Andrej, aut. - Koleňák, Roman, ved. práce :
Aplikácia bezolovnatých spájok v podmienkach firmy Delipro Piešťany = Application of lead-free solders in settings of company Delipro Piešťany : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 48 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Mužila, Eduard, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :
Aplikácia ochranných plynov v procese zvárania : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 45 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Kiripolská, Veronika, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :
Aplikácia zváracích prípravkov v procese odporového zvárania = The application of welding preparations in process of resistance welding : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 47 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Kiripolský, Peter, aut. - Kovačócy, Pavel, ved. práce :
Aplikácie stykového odporového zvárania = Resistance butt welding application : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 42 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Krutý, Igor, aut. - Kovačócy, Pavel, ved. práce :
Bodové zváranie v automobilovom priemysle = Point Welding in Automobile Industry : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Lűttmerding, Matej, aut. - Polakovič, Miloš, ved. práce :
CAM pre 5 osové obrábanie = CAM for 5D cutting : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 58 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Jadrný, Radovan, aut. - Siketová, Katarína, ved. práce :
CAM stratégie v obrábaní = CAM strategies in machining : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 41 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Haršányi, Ondrej, aut. - Tomaníčková, Dagmar, ved. práce :
CAPP systémy v strojárstve = CAPP systems in engineering : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 55 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Brecko, Tomáš, aut. - Tomaníčková, Dagmar, ved. práce :
CAQ a informačné zabezpečenie kvality = CAQ and information quality assurance : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 41 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Servátka, Stanislav, aut. - Polakovič, Miloš, ved. práce :
CNC obrábacie stroje = CNC tool machines : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 58 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Hegedüs, Kristián, aut. - Moravčíková, Jana, ved. práce :
Databáza meradiel metrologického laboratória = Metrological laboratory gauges databases : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 42 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Pajtina, Peter, aut. - Danihel, Stanislav, ved. práce - Václav, Štefan, konzultant :
Demontáž a montáž prednej podvozkovej nohy lietadla F-100 : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 46 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Desát, Martin, aut. - Turňa, Milan, ved. práce - Szewczyková, Beáta, konzultant :
Difúzne zváranie keramiky a keramiky s kovmi = Diffusion welding of ceramics and ceramics with metals : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 67 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Sékely, Andrej, aut. - Turňa, Milan, ved. práce - Hološová, Helena, konzultant :
Difúzne zváranie kombinovaných kovov = Diffusion welding of combined metals : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 54 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Forro, Roman, aut. - Lipa, Zdenko, ved. práce :
Drsnosť brúseného povrchu = Roughness of the Processed Surface : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 48 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Soviš, Vladimír, aut. - Václav, Štefan, ved. práce :
Elektronické stabilizačné systémy sutomobilu a ich montáž = Electronic stabilization systems for automobile : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 54 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Valent, Peter, aut. - Pokusa, Anton, ved. práce :
Hodnotenie a úprava tekutosti vodou striekaného prášku = Einschätzung und Regulierung der Flüssigheit des mit dem Wasser bespriztzenen Pulver : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 39 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Májek, Miloš, aut. - Lisický, Peter, ved. práce :
Hodnotenie lomovej húževnatosti materiálov prechodovej oblasti koncepciou Master krivky = Evaluation of fracture toughness in transition regime by master curve conception : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Bodišová, Petra, aut. - Líška, Ján, ved. práce - Medzihradský, Juraj, konzultant :
Implementácia CAD systému CATIA v automobilovom priemysle = Implementation of CAD system CATIA in automobile industry : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 44 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Trnková, Ľubica, aut. - Šuba, Roland, ved. práce :
Klzné a trecie prísady používané v klzných a trecích materiáloch = Lubricant additives and friction stabilizers used in PM sliding and friction materials : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 110 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Farkaš, Peter, aut. - Krakovský, Filip, ved. práce :
Kontrola kvality adhéznych spojov = Check of quality of adhesive joints : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 65 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Magula, Jaroslav, aut. - Šimek, Michal, ved. práce :
Kvalita zvarových spojov vytvorených laserom = Welded joint quality made by laser : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 58 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Hrčka, Miroslav, aut. - Bílik, Jozef, ved. práce :
Mechanické spevňovanie povrchových vrstiev súčiastok a nástrojov = Technology of production angular extracts : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 63 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Stemmer, Robert, aut. - Görög, Augustín, ved. práce :
Meranie chvenia pri sústružení = Measuring of shakiness during turning : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Nagyová, Mária, aut. - Turňa, Milan, ved. práce - Tršo, Martin, konzultant :
Metalurgické spájanie hliníka s oceľou = Methods of welding alluminium and steel : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Raček, Roman, aut. - Šuba, Roland, ved. práce :
Metódy výroby práškov čistých kovov = Methods mode of production dust bare metal : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 64 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Laczo, Peter, aut. - Líška, Ján, ved. práce - Režný, František, konzultant :
Montáž prevádzky varne V-3 v podniku Johns Manville Slovakia a.s. = Installation of the binder room at company Johns Manville : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 37 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Pätoprstý, Róbert, aut. - Václav, Štefan, uspor. :
Návrh montáže svietidla = Design of installation lighting device : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 46 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Gejdoš, Karol, aut. - Morovič, Ladislav, ved. práce - Čáni, Kamil, konzultant :
Návrh spájacích ťažných zariadení pre osobné a úžitkové motorové vozidlá vo firme GALIA SLOVAKIA s.r.o. = Design of coupling devices for passenger and commercial motor vehicles in company GALIA SLOVAKIA s.r.o. : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 57 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Mravec, Ivan, aut. - Turňa, Milan, ved. práce - Tršo, Martin, ved. práce :
Návrh špeciálnej technológie zvárania Mg zliatiny s titánom = Suggestion of welding technology for Mg alloy-Titanium joint : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 54 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Molnár, Imrich, aut. - Turňa, Milan, ved. práce - Szewczyková, Beáta, konzultant :
Návrh technológie spájkovania Mg zliatin s inými kovmi = Suggestion of brazing and soldering technology for Mg alloys with dissimilar metals : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 48 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Čižmárik, Rastislav, aut. - Charbula, Jozef, ved. práce :
Návrh technológie výroby čapov a puzdier vo firme UT - Umwelt und Transporttechnik s.r.o. Dolná Streda = The project of technologie and production of the tenons and mortises by the company UT - Umwelt und Transporttechnik, s.r.o. Dolná Streda : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 47 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Mezzey, Peter, aut. - Kasala, Marián, ved. práce - Bagala, Gabriel, konzultant :
Návrh technológie zvárania horizontálneho výmenníka W701 = Optimization of Technological Welding Procedure for Horizontal Heat Exchanger W701 : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 46 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Michalec, Ivan, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :
Návrh technológie zvárania pre hliníkové konštrukcie = The Aluminum Structures Welding Technology Design : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 57 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Petrička, Stanislav, aut. - Turňová, Zuzana, ved. práce :
Návrh vhodnej klasickej technológie zvárania TRIP oceli = Welding of TRIP steel by classical methods : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 67 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Daniš, Juraj, aut. - Charbula, Jozef, ved. práce :
Návrh výroby náboja v automobilovom priemysle vo firme ZF SACHS a.s. Levice = Project of nave production in automobile industry in ZF SACHS Levice : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 48 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Nemčovič, Juraj, aut. - Košťálová, Miroslava, ved. práce :
Navrhovanie strižných nástrojov pomocou výpočtovej techniky = Directing of shear tools by using computing technique : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 50 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Moroz, Ľubomír, aut. - Košťálová, Miroslava, ved. práce :
Navrhovanie tvárniacich nástrojov pre automatizované pracovisko = Design of moulding tools used in an automated workshop : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 55 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Freňák, Pavol, aut. - Görög, Augustín, ved. práce :
Počítačová analýza prierezu odrezávanej vrstvy pri sústružení metrických závitov = Computer analysis of cut coat cross-section in metric threads turning : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 53 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Filip, Martin, aut. - Szewczyková, Beáta, ved. práce :
Počítačová simulácia životnosti a spoľahlivosti spájkovaných spojov = PC simulation perdurability and reliability of solder joints : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 41 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní.


Gáplovská, Monika, aut. - Ulík, Anton, ved. práce :
Podmienky zavádzania presného kovania = Conditions of release for precision forging : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Ondrejička, Richard, aut. - Görög, Augustín, ved. práce :
Porovnanie metód merania odchýlky kruhovitosti = Comparison of roundness deviation measuring methods : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Dvořák, Ľubomír, aut. - Sobota, Róbert, ved. práce :
Posudzovanie vhodnosti materiálov pre nástroje na pretlačovanie = Determining the suitability of materials for overprinting : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Dvoráková, Lucia, aut. - Šuba, Roland, ved. práce :
Použitie lubrikantov v práškovej metalurgii : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 55 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Melicher, Pavel, aut. - Belica, Eugen, ved. práce :
Použitie silikónového kaučuku na výrobu veľkoplošného modelu odliatku v technológii odlievania na vytaviteľný model = Production of modeling plant for art casting : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 31 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Martinus, Martin, aut. - Šimek, Michal, ved. práce :
Použitie zváracieho materiálu vo forme drôtu pri zváraní = Use of welding materials in the form of wire for welding : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Gudabová, Patrícia, aut. - Podhorský, Štefan, ved. práce :
Povrchová úprava odliatkov z antikoróznych ocelí = Surface finishing of stainless steel castings : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 58 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Lukačovič, Róbert, aut. - Kucháriková, Eva, ved. práce :
Prehľad CAx technológií, ich vývoj a využitie = Review of CAx technologies, their meaning and application : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Bulant, Pavol, aut. - Kovaříková rod. Sukubová, Ingrid, ved. práce - Dřímal, Daniel, konzultant :
Prehľad prídavných materiálov na tvorbu laserových vrstiev odolných voči opotrebeniu = The survey of filler materials for laser wear resistant layers creating : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 61 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Kubek, Andrej, aut. - Morovič, Ladislav, ved. práce :
Reťazec CAD - CAM - CNC - CAIn = Chain CAD - CAM - CNC - CAIn : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 62 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Buček, Ľuboš, aut. - Malý, Miloš, ved. práce :
Rezanie vodným lúčom = Cutting with the water ray : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Kolčiter, Marián, aut. - Lipa, Zdenko, ved. práce :
Rezné sily pri vŕtaní = Cutting forces at drilling : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 56 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Ostrolucký, Lukáš, aut. - Pokorný, Peter, ved. práce :
Riadiace systémy CNC strojov a ich programovanie = CNC machines control systems and their programming : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 61 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Beták, Michal, aut. - Tittel, Viktor, ved. práce :
Skúšanie oceľových drôtov = Steel wire testing : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 51 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Hasiček, Stanislav, aut. - Bárta, Jozef, ved. práce :
Správanie sa tenkých nitrooxidačne upravených plechov v procese zvárania = Behavour of steel sheets with nitrooxidation coating in welding process : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 48 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Mokoš, Michal, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :
Stanovenie a schválenie výrobného postupu zvárania pre časť kotlového telesa : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 54 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Gubriansky, Emil, aut. - Pokorný, Peter, ved. práce :
Svetové trendy v technológii obrábania : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 61 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Buday, Milan, aut. - Pavlovič, Ladislav, ved. práce :
Technická príprava výroby pri zváraní horizontálneho výmeníka tepla = The technical preparation of the production at the horizontal heat exchanger welding : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 61 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Kolníková, Ladislava, aut. - Pokusová, Marcela, ved. práce :
Technológia výroby odliatkov z liatiny ADI = Technology of ADI castings production : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 66 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Jakubička, Peter, aut. - Bílik, Jozef, ved. práce :
Technológia výroby výťažkov s prírubou = Technology of the yields production with flanges : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 46 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Vendlek, Marek, aut. - Görögová rod. Danieličová, Ingrid, ved. práce :
Technologické systémy na spracovanie materiálov lasermi = Technological systems for laser material processing : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 73 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Packo, Matej, aut. - Bárta, Jozef, ved. práce :
Technológie zvárania tenkých oceľových plechov v automobilovom priemysle = Technologies of welding of thin steel armatures in automobile industry : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Schmidt, Július, aut. - Buranský, Ivan, ved. práce :
Technológie 5D obrábania = 5-axis technologies of machining : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 44 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Borza, Boris, aut. - Sobota, Róbert, ved. práce :
Teoretická analýza pracovných parametrov mechanických lisov typu LE = Theoretical analysis of type LE mechanical presses working parameters : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 43 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Šimek, Štefan, aut. - Bílik, Jozef, ved. práce :
Teoreticko-technologické aspekty ohýbania = Theoretical-technological aspects flexion : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Mošať, Marek, aut. - Špilová, Dana, ved. práce :
Teoretický rozbor spôsobov delenia materiálu v podmienkach tvárnenia = A classification of cutting machinery in metal shaping processes : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 43 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Klimo, Miroslav, aut. - Čaus, Alexander, ved. práce :
Teória a prax tepelného spracovania odliatkov vyrábaných z nástrojových ocelí = Theory and practice of heat treatment of casts made by tool steels : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Lőrincz, Gábor, aut. - Ulík, Anton, ved. práce :
Triedenie a označovanie tvárniacich strojov = Classification and labeling of shaping machines : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 60 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Šoucová, Ľubomíra, aut. - Buranský, Ivan, ved. práce :
Tvorba technologického postupu = Generating of technological process : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 51 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Jošticová, Zuzana, aut. - Václav, Štefan, ved. práce :
Tvorivé metódy využiteľné v montáži = Creative methods usable in assembling process : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 40 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Monček, Michal, aut. - Sobota, Róbert, ved. práce :
Ubíjanie v objímkach s využitím simulačných programov = Upsetting at holder with exploitation simulation programs : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 46 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Pavelka, Pavol, aut. - Košťálová, Miroslava, ved. práce :
Uplatnenie modulárneho systému CATIA v konštrukcii tvárniacich nástrojov = Applicationmodolar system in the construction of molding tools : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 60 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Hudec, Juraj, aut. - Krakovský, Filip, ved. práce :
Úprava povrchov pre adhezívne spájanie materiálov = Surface adjustments for adhesive connection of materials : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Vajda, Michal, aut. - Kucháriková, Eva, ved. práce :
Vlastnosti rezných kvapalín : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 43 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Lužák, Juraj, aut. - Špilová, Dana, ved. práce :
Vplyv podmienok strižného procesu na kvalitu strižnej plochy a presnosť výstrižkov = Influence of Conditions of Cutting Process on the Quality Cutting Surface and Cutting Precision : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 49 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Lányi, Štefan, aut. - Tittel, Viktor, ved. práce :
Vplyv ťahania drôtov na ich mechanické vlastnosti = Activities of informations management : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Stovičková, Miroslava, aut. - Moravčíková, Jana, ved. práce - Šimko, Samuel, konzultant :
Vyhodnotenie porovnávacích metód merania na PC : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 41 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Bugár, Karol, aut. - Kasala, Marián, ved. práce - Brotan, Jaroslav, konzultant - Bagala, Gabriel, konzultant :
Výroba a oprava veľkokapacitných nádrží pre skladovanie ropných produktov zváraním = Manufacturing and Repair Executed by Welding Process of Highcapacity Storage tanks for Crude Oil Products : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 40 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.


Mrva, Richard, aut. - Tabaček, Pavol, ved. práce - Pokorný, Peter, konzultant :
Výroba modelov v podmienkach firmy Zlieváreň Trnava s.r.o. = Production of models in conditions of the company Zlievaren Trnava s.r.o. : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 38 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby.


Kupec, Tomáš, aut. - Belica, Eugen, ved. práce :
Výroba modelového zariadenia zo silikónového kaučuku pre výrobu voskového modelu : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 40 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Kozák, Miloš, aut. - Tittel, Viktor, ved. práce :
Výroba ťahaných drôtov s čistým povrchom = Production of drawning wires pure surface : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technológie strojárskej výroby.


Lupták, Dušan, aut. - Pokorný, Peter, ved. práce :
Vyrobiteľnosť tvarovo zložitých plôch = Manufacturability of hard shaped surfaces : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 71 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Pilná, Veronika, aut. - Ulík, Anton, ved. práce :
Výskum a vyhodnocovanie tvárniteľnosti kovov = Research and scoring of Formability metal : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 43 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Popluhár, Július, aut. - Polakovič, Miloš, ved. práce :
Vysokorýchlostné frézovanie HSC = HSC milling : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 42 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Orovčík, Ľubomír, aut. - Pokusa, Anton, ved. práce :
Vysokoteplotná redukcia práškov striekaných vzduchom a kontrola ich vlastností = Activities of informations management : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 46 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Sekyra, Igor, aut. - Buranský, Ivan, ved. práce :
Využitie bezdotykového 3D meracieho systému GOM TRITOP = Utilization of the contactless measuring system GOM TRITOP : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 48 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Chovanec, Michal, aut. - Polakovič, Miloš, ved. práce :
Využitie CAD softwaru Delcam PowerSHAPE pri návrhu fľaše pre sklársky priemysel = Bottle design for Glass industry by exploitation CAD software Delcam PowerSHAPE : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008. - 54 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: počítačová podpora výrobných technológií ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Miškov, Miroslav, aut. - Belica, Eugen, ved. práce :
Využitie ekologických spojív v zlievarenstve = The usage of ecological binders in foundry technology : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008. - 39 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Vajová, Katarína, aut. - Kapustová, Mária, ved. práce :
Význam environmentalistiky pre pracovný komfort v zápustkových kováčňach = Meaning of environmentalistics for work comfort in die forges : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Bachratý, Matej, aut. - Kapustová, Mária, ved. práce :
Význam simulačného softvéru pre rozvoj technológie bezvýronkového kovania = Meaning of Simulation Software for Progress of Technology Closed-die Forging : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Ševčík, Marcel, aut. - Sobota, Róbert, ved. práce :
Význam simulačných programov pre rozvoj technológie pretlačovania = Usage of simulation programs for extrusion process : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008. - 55 s.. - Študijný program: výrobné technológie ; Študijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie.


Bolečková, Monika, aut. - Turňa, Milan, ved. práce - Fodrek, Peter, konzultant :
Zváranie vybraných druhov ocelí Nd:YAG laserom = Welding of selected types of steel Nd:YAG by laser : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008. - 58 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: technológie strojárskej výroby ; Zameranie: zváranie a spájanie materiálov.