Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. 4. 2013 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe integrovaná bezpečnosť

o 10.00 hod. Ing. Ivana Kopáčiková, téma dizertačnej práce: „Štúdium stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v nebezpečných odpadoch“

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235.