Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7. júna 2013 o 10.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorandka: Ing. Gabriela Hrdinová

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)

Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063