Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 27 - 28. augusta 2013 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

27. augusta 2013 :

o 9,00 hod.:
Doktorandka: Ing. Alena Klimová
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertačnej práce: Columnar to equiaxed transition in the intermetallic titanium alloys
Školiteľ: Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 202.

o 10,30 hod.:

Doktorand: Ing. Radoslav Halgaš
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertačnej práce: Mechanical properties of human enamel and restorative dental materials
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 202.


28. augusta 2013 :

o 9,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Jana Mesárošová
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertačnej práce: Analýza solidifikačných mikroštruktúr v rýchlo stuhnutých časticiach prášku z nástrojovej ocele a numerická simulácia podmienok ich vzniku
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 202.

o 10,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Jana Bohovičová
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Téma dizertačnej práce: Príprava a charakterizácia tvrdých povlakov na kovových materiáloch
Školiteľ: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 202.

o 13,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Natália Navrátilová
Študijný program: spracovanie a aplikácia nekovov
Téma dizertačnej práce: Štúdium biodegradovateľných plastov a ich zmesí vo vzťahu k výrobku a optimalizácii parametrov spracovania
Školiteľ: doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 202.

Zverejnené: 21.08.2013