Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21. 8. 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť.

Doktorandka : Ing. Alica Bartošová
Názov práce: Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov
Školiteľ:
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Doktorandka : Ing. Blanka Galbičková
Názov práce: Štúdium degradácie fenolu progresívnymi metódami
Školiteľ:
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Doktorand : Ing. Martin Pastier
Názov práce: Štúdium zápalnosti horľavých organických prachov
Školiteľ:
prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Doktorandka : Mgr. Janka Ševčíková
Názov práce: Bezpečnostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov
Školiteľ:
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

Zverejnené: 04.09.2014