Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. 8. 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov pred komisiou v študijnom odbore materiály.

Doktorand : Ing. Emil Seliga
Názov práce: Degradačné chovanie vulkanizátov kaučukových zmesí sledované pomocou fyzikálnych metód
Školiteľ:
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.

Doktorand : Ing. Pavol Konopka
Názov práce: Characterization of defects in the structure of non-metallic superconductors
Školiteľ:
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Doktorandka : Ing. Edina Kocsisová
Názov práce: Štúdium vplyvu štruktúry hraníc zŕn na precipitáciu sekundárnych fáz v austenitických koróziivzdorných oceliach
Školiteľka:
doc. Ing. Mária Dománková, PhD.

Doktorand : Ing. Dušan Grgač
Názov práce: Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440
Školiteľ:
doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

Zverejnené: 04.09.2014