Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 25. – 26. 8. 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií pred komisiou v študijnom programe strojárske technológie a materiály.

Doktorand : Ing. Peter Krampoťák
Názov práce: Štúdium vplyvu parametrov zvárania laserom na výsledné vlastnosti zvarových spojov tenkostenných austenitických koróziivzdorných ocelí
Školiteľ:
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Doktorand : Ing. Tomáš Kramár
Názov práce: Zváranie horčíkových zliatin vybranými technológiami zvárania
Školiteľ:
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Doktorandka : Ing. Michaela Samardžiová
Názov práce: Sústruženie kalených ocelí progresívnymi nástrojmi Wiper
Školiteľ:
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Doktorand : Ing. Miroslav Marcian
Názov práce: Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže
Školiteľ:
doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.

Doktorand : Ing. Marek Hurajt
Názov práce: Skúmanie vplyvu koncentrácie elektrolytu na vlastnosti elektrolyticko-plazmového procesu pri finálnej úprave povrchu presných odliatkov antikoróznych ocelí
Školiteľ:
doc. Ing. Štefan Podhorský, PhD.

Doktorand : Ing. Tomáš Kupec
Názov práce: Zváranie ľahkých zliatin metódou FSW
Školiteľ:
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

Zverejnené: 04.09.2014