Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Uzávierka predkladania žiadostí
2. novembra 2018 do 24.00 (piatok)

Plánovaná výška grantu
20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

 

Viac informácií: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/