Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rektor univerzity udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

CENU REKTORA

absolventke

Bc. Belokostolskej Natálii v študijnom programe aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

 

Absolventka dosiahla najlepší vážený študijný priemer za celé obdobie štúdia spomedzi všetkých absolventov príslušného študijného programu.

 

Dekan fakulty udelil za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia

CENU DEKANA

absolventom:

Bc. Belokostolská Natália
Bc. Kriš Matej
Bc. Mahútová Kristína
Bc. Perička Jakub
Bc. Ranglová Rebeka

 

Absolventi ukončili bakalárske štúdium s vyznamenaním a dosiahli vážený študijný priemer do 1,50 vrátane úspešných štátnych skúšok.

 

Dekan fakulty na návrh pracovísk fakulty udelil za mimoriadne kvalitne vypracovanú bakalársku prácu

POCHVALNÉ UZNANIE DEKANA

absolventom

Bc. Bardáč Peter
Bc. Gálisová Andrea
Bc. Hanus Andrej
Bc. Heriban Ján
Bc. Mahútová Kristína
Bc. Ranglová Rebeka
Bc. Raška Adam
Bc. Richnák Tomáš
Bc. Saksun Michal
Bc. Skuhra Peter
Bc. Švaňová Tatiana
Bc. Vallová Simona
Bc. Vittek Michal
Bc. Vizváry Zdenko

 

Slovenská zváračská spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technologických spoločností Slovenskej republiky udelila Cenu Slovenskej zváračskej spoločnosti, ako uznanie za vypracovanú bakalársku prácu v roku 2020 absolventom:

 

Bc. Hlaď Andrej študijný program materiálové inžinierstvo
Bc. Bryndza Martin študijný program materiálové inžinierstvo.

 

Vedenie fakulty všetkým oceneným absolventom srdečne blahoželá.