Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 19.03.2009 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky pred spoločnou odborovou komisiou 38-01-9 Automatizácia a riadenie vedenou jej predsedom Prof. Ing. Ladislavom Jurišinom, PhD.

1. Ing. Róbert Halenár

Práca: Stanovaneie tolerancií parametrov dynamických systémov

Školiteľ: Prof. Ing. Anton Vrban, CSc.

2. Ing. Maximilián Strémy

Práca: Komibinované diskrétne dynamické systémy

Školiteľ: Doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá