Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa  2. 6. 2009  o  10.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce externej doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v  Trnave  Ing. Daniely Antalovej vo vednom odbore 23-07-9  Strojárske technológie a materiály.  


Téma dizertačnej práce: Technologickosť zvarových spojov - vplyv geometrie zvaru na únavovú životnosť zváraných konštrukcií

Miesto konania obhajoby:  Bottova 23, Trnava, miestnosť č. 202.