Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  18. 6. 2009 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác externých doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v  Trnave  vo vednom odbore  75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špacializácia teória vyučovania technických odborných predmetov

 

o  9.00 hod. obhajoba Ing. Jána Hargaša,  téma dizertačnej práce „Zavedenie a uplatnenie systému manažérstva kvality na strednej odbornej škole"

   


o 11.00 hod. obhajoba Ing. Kataríny Onderišinovej, téma dizertačnej práce: „Didaktická účinnosť vyučovania predmetu Operačná analýza prostredníctvom didaktického softvéru"

Miesto konania obhajoby:  Paulínska 16, Trnava, miestnosť č. 063.