Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 18. 06. 2009 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave

Na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania technických odborných predmetov, vedenou jej predsedom prof. Ing. Tomášom Kozíkom, DrSc.

Meno doktoranda: Ing. Ján Hargaš
Práca: Zavedenie a uplatnenie systému manažérstva kvality na strednej odbornej škole
Školiteľ: doc. Ing. Alexander Albert, PhD.


Na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied pred odborovou komisiou v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika, vedenou jej predsedom prof. Ing. Tomášom Kozíkom, DrSc. 

Meno doktoranda: Ing. Štefan Szőköl
Práca:  Transformácia predmetového systému výučby Informatiky na modulárny systém
Školiteľ:
doc. Ing. Alexander Albert, PhD.

 

Na Ústave výrobných technológií pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 23-07-9 strojárske technológie a materiály, vedenou jej predsedom prof. Ing. Emilom  Spišákom, CSc. 

Meno doktoranda: Ing. Marián Kasala
Práca:  
Štúdium materiálov odolných voči opotrebeniu
Školiteľ: prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.     

 Vedenie fakulty srdečne blahoželá.