Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa  7. 7. 2009  o 10.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce externého doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v  študijnom programe Integrovaná bezpečnosť  Ing. Štefana Svetského, téma dizertačnej práce „Environmentálna charakteristika procesov čistenia a  odmasťovania v  životnom cykle strojárskych výrobkov"

   

Miesto konania obhajoby:  Botanická 49, Trnava, miestnosť č. 235, 1. poschodie.

 

Dňa  16. 7. 2009  o  9.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce dennej doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v  študijnom odbore priemyselné inžinierstvo, študijný program: priemyselné manažérstvo  Ing. Kataríny Hoghovej, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky komplexnej analýzy súčasného stavu firemnej kultúry v priemyselných podnikoch"

   

Miesto konania obhajoby:  Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.