Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 31. 8. 2009 sa uskutočnili na Ústave materiálov úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred  odborovou komisiou v študijnom odbore 5.2.26 Materiály, v študijnom programe Technické materiály  vedenou jej predsedom prof. Ing. Petrom Grgačom, CSc.


Meno doktoranda: Ing. Zuzana Gabalcová

Práca: „Effect of solidification parameters on microstructure of titanium based intermatallic alloy"
Školiteľ: Ing. Juraj Lapin, DrSc.

Meno doktoranda: Ing. Naďa Beronská

Práca: „Metal matrix composites reinforced with high modulus carbon fibres characterized by high thermal conductivity"
Školiteľ: Ing. Karol Iždinský, CSc.

Meno doktoranda: Ing. Tomáš Dvorák

Práca: „Kompozitné materiály s kovovou matricou vyznačujúce sa zvýšenou teplotnou stabilitou"
Školiteľ: Dr. Ing. Juraj Koráb

 


Vedenie fakulty srdečne blahoželá