Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa  11. 09. 2009 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác denných doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály, v študijnom programe Strojárske technológie a materiály

o 9.00 hod. Ing. Beáta Szewczyková, téma dizertačnej práce: „Spoľahlivosť a životnosť spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami v mikroelektronike"

o 11.00 hod.  Ing. Martin Tršo, téma dizertačnej práce „Štúdium oblasti rozhrania zvarov vyhotovených explóziou" 

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.