Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  21. 9. 2009 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác denných doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály, v študijnom programe strojárske technológie a materiály 

o 8.30 hod. Ing. Roman Ružarovský, téma dizertačnej práce: „Automatizácia montážnych procesov - Metodika projektovania automatizovaných montážnych zariadení" 

o 10.00 hod.  Ing. Miloš Polakovič, téma dizertačnej práce „Simulácia frézovania polguľovou frézou - návrh a vývoj algoritmu"  

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.