Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11. 9.. 2009 sa uskutočnili na Ústave výrobných technológií úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred  odborovou komisiou v študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály, v študijnom programe Strojárske technológie a materiály  vedenou jej predsedom prof. Ing. Kolomanom Ulrichom, PhD.

Meno doktoranda: Ing. Beáta Szewczyková

Práca: „Spoľahlivosť a životnosť spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami v mikroelektronike"
Školiteľ: doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.Meno doktoranda: Ing. Martin Tršo

Práca: „Štúdium oblasti rozhrania zvarov vyhotovených explóziou"
Školiteľ: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.


Vedenie fakulty srdečne blahoželá