Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  23. 09. 2009 o 11.00 hod.  sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce dennej doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály, v študijnom programe Strojárske technológie a materiály Ing. Zuzany Adamekovej, téma dizertačnej práce: „Regenerácia formovacích zmesí s polymérnym spojivom"

   

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.