Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 23. 09. 2009 sa uskutočnila   úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave  pred odborovou komisiou v študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály, v študijnom programe Strojárske technológie a materiály  vedenou jej predsedom prof. Ing. Milanom Turňom, PhD.

Meno doktorandky: Ing. Zuzana Adameková

Práca: „Regenerácia formovacích zmesí s polymérnym spojivom"
Školiteľ: prof. Ing. Marián Murgaš, PhD.


Vedenie fakulty srdečne blahoželá